Logo
n 800 100 030   Volejte zdarma Po–Pá 8.00-17.00

Podmínky akce "Okamžitá sleva"

Marketingová kampaň 
"Okamžitá sleva"

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost EKOSTYREN s.r.o., IČO 25850512, DIČ CZ25850512, sídlem Ostrava - Hrabová, U Řeky 804, PSČ 720 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21776, (dále jen „Kancelar24h“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 2. 2019 do 23:59 hodin dne 14. 4. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Okamžitá sleva“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.kancelar24h.cz/okamzita-sleva.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ
  1. Zákazník z České republiky (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může uplatnit vybrané slevové kódy v maximální hodnotě 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) (dále jen „Slevové kódy“), zejména:
   1. Je-li odběratelem tištěného katalogu s označením únor-březen 2019. Platí také na elektronickou podobu katalogu.
   2. V Době konání nakoupí zboží z e-shopu Kancelar24h v minimální hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH (dále jen „Zboží“).
  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 3. DALŠÍ PODMÍNKY
  1. Jednotlivé slevové poukazy lze uplatnit pouze jednou, a to na nákup zboží z e-shopu Kancelar24h nebo formou asistovaného prodeje po telefonu v Době konání.
  2. Slevový poukaz nelze vyměnit za peníze, a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží, na které byl slevový poukaz použit. Kancelar24h takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na jehož zakoupení slevový poukaz uplatnil, poskytne náhradu ceny za zboží Účastníkem skutečně uhrazené.
  3. Slevový poukaz není určen k dalšímu prodeji a není možné ho kombinovat s jinými dárkovými poukazy či slevovými poukazy z jiných kampaní a akcí.
  4. Neuplatněný slevový poukaz ve lhůtě na něm uvedené, nemůže být Účastníkovi jakkoliv nahrazen.
  5. Na poskytnutí Slevových kódů nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Správcem osobních údajů Účastníka je Kancelar24h. Kontakt na Kancelar24h je na www.kancelar24h.cz/website/kontakty
  2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků.
  3. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.kancelar24h.cz/website/ochrana-osobnich-udaju

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kancelar24h prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  2. Kancelar24h si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, případně Kampaň zcela zrušit.
  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
  5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Kancelar24h.

V Ostravě, dne 1. 2. 2019.

Váš košík je prázdný

U  Newsletter k24
Přihlásit k odběru newsletteru
H
Nahoru
Kancelářský nábytekKancelářský nábytek O
Židle a křeslaŽidle a křesla O
Kancelářské vybaveníKancelářské vybavení O
Kuchyně a jídelnyKuchyně a jídelny O
Šatny a jejich vybaveníŠatny a jejich vybavení O
Venkovní vybaveníVenkovní vybavení O
Dílna a skladDílna a sklad O